top of page
 • Obrázek autoraMonnica

Korejská pravidla stolování

Korejská kultura má spoustu pravidel, co se týče stolování. Pojďme se spolu podívat opravdu na ty nejzákladnější z nich, která by měl dodržovat opravdu každý!
 • V Koreji je zdvořilé, když starší osoby nebo osoby s vyšším statusem necháte sednout jako první. Pro takovéto lidi, byste také měli vždy nechat volné místo co nejdále od vstupních dveří, aby na ně popřípadě nefoukalo nebo jim nebyla zima. V moderní době je však toto pravidlo málo kdy vidět, a to už z důvodu, že korejské rodiny nejsou tak početné, jako dříve.

 • Když už jste usazeni ke stolu, vždy byste měli počkat než starší osoba, či osoba s vyšším statusem, vezme do ruky lžíci/hůlky a začne jíst. To je pro vás signál, pustit se do jídla.


 • Nikdy nezapomeňte popřát dobrou chuť 잘 먹겠습니다 [jal-meog-gess-seub-ni-da] . Toto slovo v doslovném překladu znamená ,budu jíst dobře´
 • Používejte obě dvě ruce, a to jak při nalévání a pití nápoje, tak i při podávání různých předmětů na stole.

 • Dolívejte nápoje! At´ už se jedná o čaj, vodu nebo korejský alkohol, vždy se přesvědčte, že druhá osoba má plnou skleničku/hrníček. Tento bod se zvláště vztahuje na rozlévání alkoholu. Pokud vám starší osoba u stolu nabídne korejský alkohol, přijměte jej pokorně, jako znak respektu. Při pití alkoholu se vždy obraťte stanou a nezapomeňte použít dvě ruce.


 • Nezabodávejte hůlky do misky z rýží! Miska s hůlkami stojící kolmo k jídle se používá pouze při obřadech uctívání předků.

 • Nesmrkejte při jídle! Je přijatelné pokud si potřebujete odkašlat nebo kýchnout, otočit se stranou. Neměli byste však smrkat, proto také můžete Korejce často slyšet popotahovat. Zkrátka smrkání při jídle je jedno velké faux pas.


 • Jídlo nehltejte, ale přizpůsobte se ostatním.

 • Za zdvořilost se též považuje, když skončíte v jídle stejně jako starší osoba.

 • Dojedli jste a chcete vyjádřit druhé osobě, že vám to moc chutnalo a poděkovat za čas strávený spolu. Poté použijte 잘 먹었습니다 [ jal- meog-eoss-seub-ni-da]. Což v doslovném překladu znamená ,jedl/a jsem dobře´.

V článku jsme se dozvěděli spoustu pravidel korejského stolování, které jsou opravdovým základem, abychom nikoho nepohoršovali a neudělali si zbytečnou ostudu.


zdroj: lifeinkorea, theculturetrip
0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page